Select Language
Telefon
WhatsApp
İnstagram
Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Günümüz dünyasında toplumun refah düzeyinin geliştirilmesi ve gelişimin. ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kılınması için bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli sorumluluklar düşmektedir. Marmara Mühendislik & Yapı A.Ş. sorumluluklarının bilincinde çalışarak, bu bakış açısını iş yapış modellerine ve iş ortamına da yayarak topluma değer katmayı hedefle- mektedir.

Marmara Mühendislik & Yapı A.Ş. için "Sosyal Sorumluluk anlayışı, bir bütün olarak ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair bir duyarlılık ve algı oluşturma ya, bu algıyı mümkün olduğunca yaymaya, yaygın olduğu kesimlerde ise derinleştirmeye dayanmaktadır.

Marmara Mühendislik & Yapı A.Ş; Eğitim, Kültür, Spor, Sağlık ve çevre alan- larında sosyal paydaşlarına yönelik faaliyetlerle, sürekli, etkin bir destekle toplu ma örnek olmaya çalışan bir vizyonia hareket etmektedir.

Bu kapsamda 2011 yılında kurduğumuz Aras Marmara Eğitim ve Hizmet Vak-

fımız ile ilk hedefimiz imkansızlık nedeni ile kaliteli eğitim alamayan zeki çocuklarımızı okutmaktır. Ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapmak ve toplumun tüm katmanlarına hitap edecek tarzda beşikten mezara kadar sürekli öğren- meyi sağlayacak mekanlar oluşturmak diğer bir hedefimizdir

Yaptığımız ilkokul ve ortaokul ile doğduğumuz topraklara vefamızı gösterdik. Inşa ettiğimiz öğrenci yurdu ve Start'ını verdiğimiz bilim sanat ve teknoloji merkezi hedeflediğimiz özel ve anlamlı projelerimizden birisi olacaktır.

Nihai hedefimiz ve idealimiz Beylikdüzü bilim ve teknik üniversitesi ile bölgemize, ülkemize ve tüm insanlığa hizmet edecek ve değer katacak bir vakıf Üniversitesini hayata geçirip adanmış bir ruhla vakfetmek ve vakfolmaktır.

AREV EĞİTİM VE HİZMET VAKFI