ENGLISH

Marmara Yeni Şehirler Kurar

Proje üreterek; hayata değer katıyor ve insanlığa hizmet ediyoruz...

Sosyal Sorumluluk
Bilincimiz

Günümüz dünyasında toplumun refah düzeyinin geliştirilmesi ve gelişimin, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kılınması için bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli sorumluluklar düşmektedir. Marmara Mühendislik & Yapı A.Ş., sorumluluklarının bilincinde çalışarak, bu bakış açısını iş yapış modellerine ve iş ortamına da yayarak topluma değer katmayı hedeflemektedir.

Marmara Mühendislik & Yapı A.Ş. için “Sosyal Sorumluluk” anlayışı, bir bütün olarak ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair bir duyarlılık ve algı oluşturmaya, bu algıyı mümkün olduğunca yaymaya, yaygın olduğu kesimlerde ise derinleştirmeye dayanmaktadır.

Marmara Mühendislik & Yapı A.Ş; eğitim, kültür, spor, sağlık ve çevre alanlarında sosyal paydaşlarına yönelik faaliyetlerle, sürekli ve etkin bir destekle, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmektedir.

Bu kapsamda, 2011 yılında kurduğumuz ‘’Marmara Aras Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı‘’ bünyesindeki kaynaklar vasıtasıyla  zor koşullarda okumaya çalışan gençlerimize burs temin etmek, muhtaç kişi ve ailelere sosyal yardımlar yapmak ve toplumun tüm katmanlarına hitap edecek tarzda beşikten mezara kadar sürekli öğrenmeyi sağlayacak mekanlar ve imkanlar oluşturmak büyük ideallerimizden biridir.