ENGLISH

Marmara Baghdad Dicle City

Proje üreterek; hayata değer katıyor ve insanlığa hizmet ediyoruz...

Marmara Baghdad Dicle City

Marmara Mühendislik ve Yapı A.Ş.; "Yeni Şehirler Kurma" vizyonu ve her biri kendi alanında uzmanlaşmış gücü ve ekibiyle yurtiçi ve yurtdışında önemli projelere imza atmaktadır. Yurtiçinde çeyrek asra yakın zamanda ürettiği yüzlerce projeden edindiği deneyimleden güç alarak yurtdışında da önemli girişimlere bulunmakta ve hizmet sunmaktadır. Özellikle Irak'ın önemli şehirlerinden Kerbela ve Bağdat'ta gerçekelştirmekte olduğu projeler dikkate değer niteliktedir.

Marmara Baghdad Dicle City